ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε

Η εταιρεία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» έχοντας την γνώση και την εμπειρία στον χώρο κατασκευής των καυστήρων, έχει πλέον την δυνατότητα υλοποίησης κάθε σχετικής εργασίας που μπορεί να της ανατεθεί.

Μέσα από την αρμονική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων (διεύθυνση, προσωπικό, συνεργάτες, προμηθευτές αλλά κυρίως των πελατών της) διασφαλίζει την επιτυχημένη ολοκλήρωση των έργων της .

 

Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Διοίκηση της «ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε»:

  • Έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO
  • 9001:2008, το οποίο και εφαρμόζει σε ολόκληρη την εταιρεία και σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν επίπτωση στην Ποιότητα των υπηρεσιών, των προϊόντων της και στην ικανοποίηση των πελατών της.
  • Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των προϊόντων της, όπου είναι εφικτό, καθώς και την αποτελεσματικότητα των Διεργασιών της και κατ’ επέκταση ολόκληρου του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
  • Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς σκοπούς  για την Ποιότητα σε εταιρικό επίπεδο, σε λειτουργικό επίπεδο Τμημάτων ή (και) /Διεργασιών καθώς και όσον αφορά προϊόντα. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς τον βαθμό επίτευξής τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας από την Διοίκηση της εταιρείας.
  • Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της ώστε να παράγουν την Ποιότητα σε κάθε δραστηριότητα τους .
  • Παρακολουθεί, μετράει, αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και Διεργασίες , ώστε να εξασφαλίζεται η Ποιότητα.
  • Η επιχείρηση δεσμεύεται να τηρεί και να εφαρμόζει τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.
  • Μεριμνεί και παρέχει όλα τα απαραίτητα μέσα και την Εκπαίδευση και φροντίζει για τις άριστες σχέσεις Διοίκησης-Στελεχών-Υπεργολάβων.Πιστοποιητικό ISO TUV

 

Η «ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε»  ευελπιστεί σε μια ευρύτερη συνεργασία καθώς αυτό που μπορεί να εγγυηθεί είναι ΠΟΙΟΤΗΤΑ σε κάθε προϊόν αλλά και σε κάθε συναλλαγή της. Επιθυμία της εταιρείας είναι να παραμείνει πρωτοπόρος στο πεδίο της κατασκευής λεβήτων και καυστήρων βιομάζας ώστε να τυγχάνει πάντα της προτίμησης των πελατών.

Σαμαράς Ιωάννης
Διαχειριστής

 

 

 

Προμηθευτές

Ν.ΣΑΜΑΡΑΣ

32ο χλμ. Λεωφ. Λαυρίου, ΤΘ. 20009 / Τ.Κ. 19003, Μαρκόπουλο - Αττική
Τηλ. 22990 63480
Fax 22990 63481
Email [email protected]

Περιγραφικές Οδηγίες: Στη συνέχεια της Αττικής Οδού πηγαίνοντας προς Λαύριο - πριν τα Καλύβια - δεξιά στα φανάρια του Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου.